Zasady dobrego komunikowania się

Zasady dobrego komunikowania się

Nasza skuteczność, jako mówcy zależy zarówno od formy wypowiedzi, jak i przekazywanej treści. Warto, zatem przestrzegać reguł tyczących się zarówno odpowiedniego przygotowania wypowiedzi, jak też konkretnych zaleceń w kwestii sposobu prowadzenia rozmowy. Najistotniejsze zasady dobrej komunikacji to:

1. Poznaj samego siebie – musimy mieć świadomość własnych celów, zamierzeń, cech, preferencji, temperamentu i motywów. Trudno oczekiwać zrozumienia ze strony innych, kiedy sami nie potrafimy zrozumień siebie. Nadawca powinien mieć jasność tego, co chce przekazać odbiorcy.

2. Uwzględniaj chwiejność uwagi rozmówcy – nikt nie jest w stanie odebrać wszystkich naszych przekazów bez względu na to, co mówimy i w jaki sposób. Trzeba liczyć się ze zmiennością uwagi słuchaczy, ich selektywnością, przekręcaniem sensu naszych wypowiedzi. Należy ponadto unikać przeładowania informacyjnego pamiętając o ograniczeniach w zdolności do przetwarzania danych.

3. Licz się z uczuciami drugiej strony – powinniśmy zwracać uwagę na stan psychiczny, kondycję emocjonalną słuchacza. Konieczne jest, aby uwzględniać w wypowiedzi perspektywę odbiorcy i używać odpowiedniego kodu czy rodzaju argumentacji.

4. Zwracaj uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi. Zrozumienie treści kierowanych do nas przekazów jest pełniejsze, gdy staramy się uchwycić sens całej wypowiedzi, a nie poszczególnych jej fragmentów czy słów. Treść powinna być odbierana w kontekście poruszanego zagadnienia. Zasadniczym błędem jest wyrywanie poszczególnych fragmentów przekazu z jego całościowego kontekstu czy zwracanie przesadnej uwagi na sposób wypowiedzi.

5. Spróbuj przyjąć punkt widzenia swoich oponentów. Spojrzenie na sprawę z pozycji partnera, chwilowa zamiana ról jest szczególnie przydatna w sytuacjach narastającego niezadowolenia partnerów i narastającego konfliktu.

6. Mówmy w sposób jasny, rzeczowy. Zagmatwany sposób przedstawiania swoich poglądów, nieodpowiednio dobrana treść wypowiedzi, nadmierne i przesadne używanie przenośni to częste błędy w przekazie komunikatów. Zasadniczym mankamentem jest konstruowanie długich, złożonych zdań, w których mówca pragnie pochwalić się elokwencją, tracąc przy tym na efektywności komunikacji.

7. Wspieraj słowa komunikacją niewerbalną. Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność komunikacji werbalnej i pozasłownej tak, aby uniknąć sprzecznych lub niejasnych komunikatów.

 

Andrzej Burzyński, co środę na BIZNESBLOGU!

    Andrzej Burzyński – Założyciel,

Instytut Rozwoju Osobistego KOAH
- wystąpienia publiczne
- rozwój osobowości
- marketing edukacyjny
www.koah.pl
andrzej@koah.pl

Artykuł który może Cię zainteresować:

  • Obraz i jego przejaw mogą być szczegółowo zaplanowane - ma to istotne znaczenie w polityce i biznesie. Jednakże wizualne konstrukcje ciała mogą ..
  • Ruch to taka specjalna aktywność życiowa, której przejawy obecne są we wszelkich aspektach funkcjonowania człowieka począwszy od funkcji biologicznych poprzez aspekty społeczne ..
  •   Naturę, strukturę i zachowanie zespołów badał brytyjski naukowiec Meredith Belbin. Doszedł on do wniosku, że na efektywność zespołu wpływają nie tylko umiejętności ..
  • Po pierwsze, Patrick Süskind, który w Pachnidle napisał „Celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami” nie miał pojęcia ..
  • Firma Morning Star jest przodującym wytwórcą przetworów pomidorowych w USA, przetwarzającym od 25% do 30% pomidorów w tym kraju. Zatrudnia 400 stałych ..